farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

FARSKÉ OZNAMY NA 24. 09. 2017 

 
  • Zvonček z minulej nedele (17. 09.) bol odvedený na Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Za milodary Pán Boh zaplať. 
  • V utorok popodulní bude slávená svätá omša za účasti detí, v piatok večer o 17:00 hod. pre birmovancov s následnou duchovnou obnovou pre našich kandidátov birmovania. 
  • O upratovanie chrámu prosím veriacich z časti Kozínska (v sobotu popoludní).
  • Slávnosť birmovania otec biskup v našej farnosti vyslúži 07. 10. 2017 pri svätej omši, ktorá začne o 09:30 hod. Dobrou duchovnou prípravou na túto vzácnu udalosť nech je nám sviatosť zmierenia, ktorú máme možnosť prijať v sobotu 30. 09. 2017 v čase od 10:00 do 12:00 hod. 
  • Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia a Bratislavská arcidiecéza nás pozývajú na blahorečenie saleziánskeho kňaza, mučeníka za duchovné povolania Titusa Zemana, ktoré sa uskutoční v Bratislave so sprievodným duchovným programom v dňoch 29. 09. až 01. 10. 2017. Plagát k tomuto podujatiu je vo výveske pred kostolom.
  • V dňoch 13. - 15. 10. 2017 sa v Levoči bude konať 19. celoslovenské sypózium Kruciáty oslobodenia človeka na tému: Žijem v triezvosti - plním Božiu vôľu? Plagát s presný programom podujatia je vo výveske pred kostolom. 
  • Na 21. 10. 2017 sa pripravuje dekanátna púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Pre jej dobré organizačné zvládnutie je potrebné vopred vedieť počet pútnikov z jednotlivých farností. Preto prosím tých, čo sa tejto púte chcú zúčastniť, aby sa čím skôr zapísali do zoznamu v kostole za lavicami. V rámci prípravy na toto putovanie v Roku sv. Martina sa budeme od 12. 10. modliť aj deviatnik a v pondelok 16. 10. v našej farnosti privítame k ucteniu relikviu sv. Martina. 
  • Úmysly Apoštolátu modlitby na september: Evanjelizačný – Za naše farnosti, aby sa – oživované misijným duchom – stali miestami odovzdávania viery a svedectva o dobročinnej láske. Úmysel slovenských biskupov – Aby nás vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému odovzdávaniu náboženských právd novej generácii doma i v škole.   
                                                                        Mgr. Dušan Seman, farár
 

Pondelok 25. 09.  

25. týždňa v Cezročnom období

19:00- +Adam, Eva a Jozef, Plešivá 24

Utorok 26. 09.        za účasti detí

25. týždňa v Cezročnom období

13:30 - +Ondrej Janík, Končitá 35,

1. výročie

Streda 27. 09. spomienka

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

06:30- za účastníkov pohrebu

p. Miroslava Karcola

Štvrtok 28. 09. 

25. týždňa v Cezročnom období

13:30- na úmysel celebranta

Piatok 29. 09.             birmovanci

Sv. arch. Michala, Gabriela a Rafaela

17:00- za kandidátov birmovania

+ duchovná obnova

Sobota 30. 09. spomienka

Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi

08:00- +Juraj a Mária Púček, Havrania

10:00 -12:00 sviatosť zmierenia

NEDEĽA 01. 10.

26. nedeľa v Cezročnom období

08:45- za veriacich farnosti

11:00- za ruženc. spoločenstvá farnosti

 
po Štvrtej pôstnej nedeli

Vytvorené službou Webnode