farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

Ospravedlňujeme sa, 

farské oznamy v elektronickej forme dočasne nebudú aktualizované. 

 

Upozorňujeme, že v nedeľu 23. 07. 2017, v rámci obecného podujatia "Zázrivské dni", bude prvá svätá omša o 08:45 hod. a druhá - slávnostná, za účasti veriacich v tradičných krojoch, bude slvávená o 13:00 hod. 
 
 

FARSKÉ OZNAMY NA 02. 07. 2017 

 
  • Ďakujeme všetkým, čo prispeli do zbierky na dobročinné diela Svätého Otca, v našej farnosti sme vyzbierali sumu 495,- Eur.
  • Vo štvrtok po svätej omši máme možnosť súkromnej poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
  • Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom v mesiaci budem vysluhovať: v pondelok hodinu pred pohrebom, v utorok a štvrtok od 12:30 a po sv. omši a v piatok od 17:00 hod.
  • O službu pri upratovaní chrámu prosím veriacich z Ústredia, č. d. od 271 do konca.
  • Od 4. júla 2017 sa z rozhodnutia diecézneho otca biskupa stáva výpomocným duchovným v našej farnosti vdp. ThLic. Štefan Torbík, ktorý je špeciálne poverený duchovnou starostlivosťou o klientov a zamestnancov Domu Charitas. Prajeme mu hojnosť Božích milostí k tejto službe a zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie vdp. HEDr. Petrovi Olexákovi, PhD. za jeho doterajšiu duchovnú správu zariadení pre seniorov v našej farnosti.
  • Modlitbou Korunky Božieho milosrden1estva je možné získať odpustky. Viac informácií tu: www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170607012 
  • Úmysly Apoštolátu modlitby na júl: Evanjelizačný – Aby tí bratia a sestry, čo sa vzdialili od viery, aj vďaka našej modlitbe a evanjeliovému svedectvu mohli nanovo objaviť blízkosť milosrdného Pána a krásu kresťanského života. Úmysel KBS – Aby bolo stále viac dobrovoľníkov pohotových veľkoryso poskytovať svoje služby núdznym.                                                                                                                                 Dušan Seman, farár
 

Pondelok 03. 07. sviatok

Sv. Tomáša, apoštola

15:00- pohreb: +Ján Mäsiar, Stred 48

Utorok 04. 07. 

13. týždňa v Cezročnom období

13:30- +Oľga Kokošková, Končitá 7

Streda 05. 07. slávnosť

Sv. Cyrila a Metoda, sl. vierozvestov

08:45- na poďakovanie za 50 rokov Márie

11:00- za miništrantov našej farnosti

Štvrtok 06. 07. 

13. týždňa v Cezročnom období

13:30- +Mária Mäsiarová 

a za zdravie Ondreja

Piatok 07. 07. 

prvý piatok v mesiaci

08:00- +Jozef Otruba, Stred 203

19:00- na úmysly rodín

Sobota 08. 07.  

13. týždňa v Cezročnom období

15:00- sobáš: Michal a Marika

NEDEĽA 09. 07.

Štrnásta v Cezročnom období

08:45- za veriacich farnosti

11:00- +Božena Smolková

 
po Štvrtej pôstnej nedeli

Vytvorené službou Webnode