farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY NA 17. 12. 2017 

 
  • Dnes popoludní o 15:00 hod. budú v kostole spoločne slávené vešpery. 
  • V rámci adventu mávame v pondelok, utorok a stredu rorátne sväté omše. Pri týchto sv. omšiach deti dostávajú obrázky na vytvorenie tematických projektov o zjaveniach Panny Márie vo Fatime.
  • Kvôli predvianočnému spovedaniu vo farnostiach dekanátu a pre prípravu priestoru chrámu a jeho výzdoby na sviatky budú v tomto týždni okrem nedele sväté omše vždy ráno o 06:30 hod.
  • Vo štvrtok a v piatok ráno môžu deti, ktorým chýba obrázok z niektorých rorátov do projektu o Fatimských zjaveniach, získať za účasť na sv. omši tzv. "žolíka" – náhradný obrázok za ktorúkoľvek vynechanú rorátnu sv. omšu.
  • Vo štvrtok 21. 12. budú chlapi z hospodárskej rady inštalovať tu do kostola vianočný stromček, pozývame dobrovoľníkov prísť pomôcť a tak spraviť dobrý skutok pre naše farské spoločenstvo. V piatok 22. 12. sa bude k oltáru pripravovať Betlehem. Tiež prosíme ochotných farníkov o pomoc pri veľkom predsviatočnom upratovaní v sobotu, o službu pri upratovaní chrámu prosím skupinu z Bielej.   
  • Kto má záujem nahlásiť si domácnosť na farskú koledu - na požehnanie príbytku vo Vianočnom období, môže sa zapísať do zoznamov podľa jednotlivch dolín v kostole za lavicami. 
  • Aj v tomto roku nám členovia Slovenského Skautingu prinesú do farnosti Betlehemské svetlo.  Betlehemské svetlo bude horieť na svieci pri vchode do kostola (vo vestibule), kde si ho môžete kedykoľvek (od 9:00 hod.) počas Štedrého dňa odpáliť. Okrem toho si svetlo budete môcť odpáliť 24.12.2015 – v Štedrý deň aj na nasledovných miestach:  - 9:00 Biela - škola - 9:20 Demkovská – konečná - 9:30 Petrová – pri obchode - 9:40 Ústredie – pri hájovni - 9:50 Plešivá – konečná - 10:10 Ráztoky – pri obchode - 10:20 Dolina – pri obchode - 10:40 Ústredie – Vyš. koniec (pri kapličke) - 10:50 Kozinská – Teličák - 11:00 Havrania – pri obchode - 11:10 Končitá – Konečná.
  • Na 26. 12. 2017 o 17:00 hod. vás srdečne pozývame do Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej na vianočné pásmo, v ktorom budú účinkovať Fsk Kýčera, ĽH Zázrivá a a DFS Zázrivček. Prídže s nami zažiť radosť z Narodenia Pána. 
  • Svätý Otec František zvolal na budúci rok celosvetovú synodu o mladých a jeho prianím je, aby sa do jej príprav zapojilo čím viac mladých z celého sveta. Prosíme preto mládež o vyplnenie dotazníka na www.mamnazor.sk
  • Úmysly Apoštolátu modlitby na december: Evanjelizačný – Aby rodiny a kresťasnké spoločenstvá podporovali starých ľudí a oni aby svojou múdrosťou i skúsenosťami spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií. Úmysel KBS – Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
                                                                        Mgr. Dušan Seman, farár
 

Pondelok 18. 12. RORÁTY

po 3. adventnej nedeli

06:30- za účastn. púte na Sp. Kapitulu

13:30- pohreb: +Mária Otrubová

Utorok 19. 12. RORÁTY

po 3. adventnej nedeli

06:30- +Elena Kyseľová, 1. výročie,

Stred 347

Streda 20. 12. RORÁTY

po 3. adventnej nedeli

06:30- +Jozef Zubaj a ostatní príbuzní

z rodiny, Ráztoky 56

Štvrtok 21. 12. 

po 3. adventnej nedeli

06:30- za spoločenstvo odberateľov 

časopisu Posol

Piatok 22. 12. 

po 3. adventnej nedeli

06:30- +Mária a Ondrej Skubeň,

Stred 379

Sobota 23. 12. 

po 3. adventnej nedeli

06:30- +Terézia a Ján Zaťko,

Petrová 

NEDEĽA 24. 12. 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

08:45- za veriacich farnosti 

11:00- na úmysel celebranta

 
po Štvrtej pôstnej nedeli

Vytvorené službou Webnode