farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

Rozpis služieb

 

Október 2017

1.10. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová
    Katarína Trnovcová Stano Žúbor
2.10. pondelok Ladislav Teličák  
3.10. utorok  
4.10. streda Vierka Karcolová  
5.10. štvrtok Mária Buláková  
6.10. piatok Henrieta Gaššová  
7.10. sobota Marianna Kokošková  
8.10. nedeľa Daniela Majdišová František Žúbor
    Stano Žúbor Alenka Zubajová
9.10. pondelok Ladislav Teličák  
10.10. utorok  
11.10. streda Vierka Karcolová  
12.10. štvrtok Mária Buláková  
13.10. piatok Marianna Kokošková  
14.10. sobota birmovanci  
15.10. nedeľa Jana Pazderová Daniela Majdišová
    Katarína Trnovcová Stano Žúbor
16.10. pondelok Ladislav Teličák  
17.10. utorok  
18.10. streda Vierka Karcolová  
19.10. štvrtok Mária Buláková  
20.10. piatok Henrieta Gaššová  
21.10. sobota Marianna Kokošková  
22.10. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová
    Stano Žúbor Alenka Zubajová
23.10. pondelok Ladislav Teličák  
24.10. utorok  
25.10. streda Vierka Karcolová  
26.10. štvrtok Mária Buláková  
27.10. piatok Marianna Kokošková  
28.10. sobota Henrieta Gaššová  
29.10. nedeľa Katarína Trnovcová Jana Pazderová
    Alenka Zubajová Stano Žúbor
30.10. pondelok Ladislav Teličák  
31.10. utorok  
1.6. štvrtok Mária Buláková 2.6. piatok Monika Barienčíková Henrieta Gaššová 3.6. sobota Marianna Kokošková 4.6. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová Katarína Trnovcová Stano Žúbor 5.6. pondelok Ladislav Teličák 6.6. utorok ZŠ 7.6. streda Vierka Karcolová 8.6. štvrtok Mária Buláková 9.6. piatok Daniela Majdišová 10.6. sobota Henrieta Gaššová 11.6. nedeľa Jana Pazderová František Žúbor Stano Žúbor Alenka Zubajová 12.6. pondelok Ladislav Teličák 13.6. utorok ZŠ 14.6. streda Vierka Karcolová 15.6. štvrtok Monika Barienčíková Mária Buláková Daniela Majdišová Katarína Trnovcová 16.6. piatok Henrieta Gaššová 17.6. sobota Marianna Kokošková 18.6. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová Alenka Zubajová Stano Žúbor 19.6. pondelok Ladislav Teličák 20.6. utorok ZŠ 21.6. streda Vierka Karcolová 22.6. štvrtok Mária Buláková 23.6. piatok Daniela Majdišová 24.6. sobota Henrieta Gaššová Mária Buláková 25.6. nedeľa Jana Pazderová František Žúbor Katarína Trnovcová Alenka Zubajová 26.6. pondelok Ladislav Teličák
27.6. utorok ZŠ 28.6. streda Vierka Karcolová 29.6. štvrtok Monika Barienčíková Daniela Majdišová Marianna Kokošková Jana Pazderová 30.6. piatok Henrieta Gaššová1.6. štvrtok Mária Buláková 2.6. piatok Monika Barienčíková Henrieta Gaššová 3.6. sobota Marianna Kokošková 4.6. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová Katarína Trnovcová Stano Žúbor 5.6. pondelok Ladislav Teličák 6.6. utorok ZŠ 7.6. streda Vierka Karcolová 8.6. štvrtok Mária Buláková 9.6. piatok Daniela Majdišová 10.6. sobota Henrieta Gaššová 11.6. nedeľa Jana Pazderová František Žúbor Stano Žúbor Alenka Zubajová 12.6. pondelok Ladislav Teličák 13.6. utorok ZŠ 14.6. streda Vierka Karcolová 15.6. štvrtok Monika Barienčíková Mária Buláková Daniela Majdišová Katarína Trnovcová 16.6. piatok Henrieta Gaššová 17.6. sobota Marianna Kokošková 18.6. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová Alenka Zubajová Stano Žúbor 19.6. pondelok Ladislav Teličák 20.6. utorok ZŠ 21.6. streda Vierka Karcolová 22.6. štvrtok Mária Buláková 23.6. piatok Daniela Majdišová 24.6. sobota Henrieta Gaššová Mária Buláková 25.6. nedeľa Jana Pazderová František Žúbor Katarína Trnovcová Alenka Zubajová 26.6. pondelok Ladislav Teličák
27.6. utorok ZŠ 28.6. streda Vierka Karcolová 29.6. štvrtok Monika Barienčíková Daniela Majdišová Marianna Kokošková Jana Pazderová 30.6. piatok Henrieta Gaššová1.6. štvrtok Mária Buláková 2.6. piatok Monika Barienčíková Henrieta Gaššová 3.6. sobota Marianna Kokošková 4.6. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová Katarína Trnovcová Stano Žúbor 5.6. pondelok Ladislav Teličák 6.6. utorok ZŠ 7.6. streda Vierka Karcolová 8.6. štvrtok Mária Buláková 9.6. piatok Daniela Majdišová 10.6. sobota Henrieta Gaššová 11.6. nedeľa Jana Pazderová František Žúbor Stano Žúbor Alenka Zubajová 12.6. pondelok Ladislav Teličák 13.6. utorok ZŠ 14.6. streda Vierka Karcolová 15.6. štvrtok Monika Barienčíková Mária Buláková Daniela Majdišová Katarína Trnovcová 16.6. piatok Henrieta Gaššová 17.6. sobota Marianna Kokošková 18.6. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová Alenka Zubajová Stano Žúbor 19.6. pondelok Ladislav Teličák 20.6. utorok ZŠ 21.6. streda Vierka Karcolová 22.6. štvrtok Mária Buláková 23.6. piatok Daniela Majdišová 24.6. sobota Henrieta Gaššová Mária Buláková 25.6. nedeľa Jana Pazderová František Žúbor Katarína Trnovcová Alenka Zubajová 26.6. pondelok Ladislav Teličák
27.6. utorok ZŠ 28.6. streda Vierka Karcolová 29.6. štvrtok Monika Barienčíková Daniela Majdišová Marianna Kokošková Jana Pazderová 30.6. piatok Henrieta Gaššová

 

Kontakt

správca farnosti

seman.dusan@gmail.com

Vyhľadávanie

 

Zoznam lektorov

 • Bc. Barienčíková Monika
 • Buláková Mária
 • Faglicová Eva 
 • Gaššová Henrieta
 • Karcolová Viera
 • Kokošková Marianna
 • Mgr. Majdišová Daniela
 • MUDr. Mešťaníková Andrea
 • Pazderová Jana
 • Mgr. Trnovcová Katarína
 • Zubajová Alena
 • Ing. Žúbor František
 • Žúbor Stanislav

Liturgické čitania

Vytvorené službou Webnode