farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

Farská stránka

Nachádzate sa na webovej prezentácii, ktorá má za cieľ sprostredkovať Vám infomácie o rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v obci Zázrivá. 

V prípade potreby kontaktovať nás adresujte elektronickú poštu na email zazriva@kapitula.sk alebo použite kontaktný formulár v sekcii "kontakt".
 
Kurzy pre snúbencov:

 

 

Modlitba za Svetové dni mládeže v Paname 2019 

„Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť naše vlastné životy ako cestu spásy. Pomôž nám spomínať na minulosť s vďačnosťou, prijímať prítomnosť s odvahou a budovať budúcnosť s nádejou. Pane Ježišu, náš priateľ a brat, ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou. Veď nás, aby sme počuli tvoj hlas, ktorý rezonuje v srdci každého z nás so silou a svetlom Ducha Svätého. Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá s pulzujúcou vierou a mladistvou tvárou komunikuje ostatným radosť evanjelia. Pomôž nám budovať takú spoločnosť, ktorá túži po spravodlivosti a priateľstve. Modlime sa za pápeža a biskupov, za mladých, za všetkých, ktorí sa zúčastnia Svetových dní mládeže v Paname a tiež za tých, ktorí ich pripravujú. Naša Pani z Antiguy, patrónka Panamy, pomôž nám modliť sa a žiť s veľkodušnosťou ako ty: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) „Amen.“ 

Vytvorené službou Webnode