farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY na nedeľu 19. 05. 2019 
 • Minulú nedeľu (12. mája) sme pri svätých omšiach mali pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera finančnú zbierku na kňazský seminár. V našej farnosti činila 879,- Eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary. 

 • V piatok je Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

 • V budúcu nedeľu (26. mája 2019) bude v našej farnosti slávnosť Prvého svätého prijímania detí. Prvá svätá omša je v tento deň o 08:00 hod. a slávnostná o 10:00 hod., tomu budú prispôsobené aj miestne autobusové spoje.

 • Nácviky detí na slávnosť prvého svätého prijímania: v pondelok a vo štvrtok o 12:30 h. V sobotu 08:45 bude kajúca pobožnosť pre deti, po nej prvá sviatosť zmierenia. Po skončení nasleduje generálka s rodičmi!

 • Sviatosť zmierenia pre rodičov bude v utorok a vo štvrtok po sv. omši a v piatok o 18:00 h.

 • O službu pri upratovaní chrámu a prípravu liturgického priestoru na slávnosť PSP prosím rodičov prvoprijímajúcich detí. (v piatok)

 • Úmysly Apoštolátu modlitby na máj: Evanjelizačný – Za cirkev v Afrike, aby sa prostredníctvom života vlastných veriacich stala zdrojom jednoty medzi jej národmi a znakom nádeje pre tento svetadiel. Úmysel KBS – Aby pracujúci na príhovor svätého Jozefa dokázali aj svoju prácu premeniť na službu Bohu, boli za prácu vďační a nadobudnuté prostriedky správne využívali.

 • Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka spolu s ďalšími biskupmi na Slovensku nás prosí, aby sme v súvislosti s nedávnym požiarom Katedrály Notre Dame v Paríži a blížiacim sa začiatkom mesiaca máj, ktorý je obdobím mariánskej úcty, obetovali májové pobožnosti aj na úmysel prehĺbenia úcty a lásky našich i francúzskych veriacich k našej Nebeskej Matke, Panne Márii.

 • V dňoch 7. - 8. júna 2019 sa v Trnave na Trojičnom námestí uskutoční Festival Lumen. Info na festivallumen.sk
 • Na 22. september 2019 sa pripravuje Národný pochod za život s mottom "život nenarodeným - pomoc matkám - pravdu spoločnosti". Viac informácie nájdeme na plagátiku vo faskej výveske a na pochodzazivot.sk
 •                                                                          Mgr. Dušan Seman, farár

Pondelok 20. 05. 

po 5. veľkonočnej nedeli

19:00- za účastníkov pohrebu

Miroslava Prílepka

Utorok 21. 05. za účasti detí

po 5. veľkonočnej nedeli

13:30- za účastníkov pohrebu

Antona Haviara

Streda 22. 05. 

po 5. veľkonočnej nedeli

06:30- za účastníkov pohrebu

Alžbety Macekovej

Štvrtok 23. 05. 

po 5. veľkonočnej nedeli

06:30- +Jozef a Oľga Cingelovci,

Stred

Piatok 24. 05. 

po 5. veľkonočnej nedeli

06:30- za zdravie Márie Harm

Sobota 25. 05.

po 5. veľkonočnej nedeli

08:00- +Terézia Zaťková, 1. výročie,

Petrová 14

6. Veľkonočná nedeľa 26. 05. 

           - Prvé sväté prijímanie

08:00- za veriacich farnosti

10:00- za rodiny prvoprijímajúcich

 

 

 

 

Vytvorené službou Webnode