farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY NA 12. 08. 2018 

  • V pondelok 13. 08. 2018 od 11:00 hod. máme v našej farnosti celodennú poklonu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Príďme sa osobne pokloniť Pánovi Ježišovi v Eucharistii, prosiť ho o milosti a ďakovať mu, že je nám chlebom života. Adorácia bude ukončená o 17:00 hod. spoločnou pobožnosťou a požehnaním, potom nasleduje svätá omša.

  • V stredu je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, vlastný deň sviatku odpustu. Je to pracovný deň, preto sv. omše budú ráno a večer. Pri večernom slávení bude i pobožnosť požehnania bylín a kvetov.

  • V piatok slávime výročie posvätenia nášho chrámu.

  • O upratovanie chrámu prosíme veriacich z časti Ústredie č. d. 1 - 60.

  • Na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať stretnutie mám z Modlitieb matiek o Spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční dňa 25.augusta 2018 od 10.00, do večera 18.00 hod. Organizátorky stretnutia všetkých srdečne pozývajú.

  • Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

  • Úmysly Apoštolátu modlitby na august: Všeobecný – Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva. Úmysel KBS: Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj s obnovou duchu v našom národe.


  •                                                                          Mgr. Dušan Seman, farár
 

Pondelok 13. 08. 

poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej

17:00- +Stanislav Krška, Dolina 36

Utorok 14. 08. spomienka

Sv. Maximiliána M. Kolbeho, muč. 

13:30- +Jolana a Mária Lášticové, 1. výr.

Streda 15. 08. prikáz. sviatok, slávnosť

Nanebovzatie Panny Márie

06:30- za veriacich farnosti

19:00- za zdravie Nely

Štvrtok 16. 08. 

19. týždňa v Cezročnom období

13:30- +Žofia Karcolová, 1. výr.,

Končitá 14

Piatok 17. 08. 

Výročie posvätenia chrámu

19:00- za účastníkov pohrebu

p. Zuzany Borončovej

Sobota 18. 08. 

19. týždňa v Cezročnom období

08:00- +Augustín, Jozef, Ondrej, Ján

a Juraj Jurčík, Plešivá 28

NEDEĽA 19. 08.

Dvadsiata v Cezročnom období

 

08:45- za veriacich farnosti

11:00- +Ondrej, Mária, Jozef a Vladimír

a za požehn. pre rod. Kučkovú, Kozínska

 

Vytvorené službou Webnode