farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY NA 11. 11. 2018 - 31. nedeľu v Cezročnom období

  • Pozývame vás na ďalšiu z prednášok v rámci diecéznej Školy viery, ktorá sa začne svätou omšou vo štvrtok 15. 11. 2018 o 18:00 hod. vo farskom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne. 

  • V sobotu 17. 11. po rannej svätej omši bude pobožnosť požehnania vozidiel. Kto si chce dať požehnať svoj automobil, nech ho pristaví na parkovisko za farským kostolom.

  • O upratovanie chrámu prosím veriacich z Ráztok č. d. od 1 po 30.

  • Dňa 14. 11 .2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17. 11. 2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10:30 hod. Homíliu prednesie HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského arcibiskupstva. Pred svätou omšou o 10.00 hod. sa začne modlitba posvätného ruženca. Po svätej omši bude nasledovať prezentácia zborníkov: Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20.storočia (zborník z konferencie venovanej 140.výročiu narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka, predstaví prof. Róbert Letz) a Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965 (zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Benátkach v roku 2016, predstaví HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.) Záujemcovia si môžu obidva zborníky kúpiť. Všetkých srdečne pozývame na túto ďakovnú púť za dar života otca biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu v priamom prenose odvysiela Rádio Lumen. 

  • Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s ľudskou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva. Títo veriaci sa následne môžu stať lektormi pre prípravu snúbencov na manželstvo vo svojej farnosti. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: november 2018, január a marec 2019. Najbližšia prednáška je v Dolnom Kubíne 24. 11. 2018 od 14:00 do 18:00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk Prihlásiť sa je možné do 20. 11. 2018.

  • Všimnime si tiež plagát pre snúbencov s termínmi víkendových kurzov prípravy na manželstvo na budúci rok.

  • Chlapcov stredoškolákov a starších pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí v dňoch 30. 11. 2018 – 2. 12. 2018. Viac info na plagáte a v sakristii.

  • Úmysly Apoštolátu modlitby na november: Všeobecný – Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní. Úmysel KBS – Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky.

  •                                                                          Mgr. Dušan Seman, farár

 

Pondelok 12. 11. spomienka

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

17:15- za živých i zosnulých členov ruže

p. Margity Jurčíkovej

Utorok 13. 11. za účasti detí

32. týždňa v Cezročnom období

13:30- za Božiu pomoc v chorobe

pre dcéru Evu a manžela Jána

Streda 14. 11. 

32. týždňa v Cezročnom období

06:30- za uzdravenie rodu, 

Lomná

Štvrtok 15. 11. 

32. týždňa v Cezročnom období

13:30- na poďak. za 80 rokov života

Márie Matúšovej, Plešivá 115

Piatok 16. 11. 

32. týždňa v Cezročnom období

17:15- za Jozefa a Annu Balekových

a za požehnanie pre deti

Sobota 17. 11. spomienka

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

08:00- +Ondrej, Mária, Adam a Zuzana,

Plešivá 6

NEDEĽA 18. 11. 

33. v Cezročnom období

08:45- za veriacich farnosti

11:00- za účastníkov pohrebu Ondreja Kršku

 

Vytvorené službou Webnode