farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY NA 21. 10. 2018 - 29. nedeľu v Cezročnom období

 • Pred svätými omšami sa modlíme októbrové pobožnosti. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplkne alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

 • Vyslovujem poďakovanie všetkým deťom, ktoré sa vo štvrtok zapojili do duchovnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec... “, aby bol náš svet lepším.

 • Dnešná nedeľa je misijná. Po svätých omšiach môžeme prispieť do celonárodnej zbierky na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 • Vo štvrtok popoludní sv. omša začne modlitbou svätého ruženca a bude slávená za účasti členov Ružencových spoločenstiev našej farnosti. Po skončení liturgie Farská pastoračná rada pozýva členov ruží na neformálne stretnutie s občerstvením do Kultúrneho domu.

 • V sobotu pri príležitosti uzavretia pastierskej a salašníckej sezóny v našom regióne bude podujatie ovčiarskych obyčají Rôsadz, začne sa vo farskom kostole o 11:00 hod. svätou omšou na poďakovanie za uplynulú salašnícku sezónu. Program potom pokračuje v amfiteátri a novom Pastierskom centre, vystúpia a hrajú Ľudová hudba Zázrivá, Folklórna skupina Kýčera, Goralská kapela Bukóń z Jablunkova, Kapela Walasi s Istebnej z Poľska a Ľudová hudba Javorníček z Hvozdnice. Srdečne vás pozývame. ODKAZ TU

 • V noci 27. 10. zo soboty na nedeľu sa mení SELČ na SEČ, časomieru posúvame o jednu hodinu dozadu.

 • Veriaci, ktorí si chcú objednať na budúci kalendárny rok časopis Posol, nech uhradia predplatné vo výške 8,50 Eur u p. Kokoškovej najneskôr do konca októbra. Tiež prosím tých členov SSV, čo ešte neuhradili členský poplatok na ďalší rok, aby tak učinili u p. Marty Foltínovej.

 • O upratovanie chrámu prosím veriacich z časti Dolina č. d. 1 - 30.

 • Chlapcov stredoškolákov a starších pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí v dňoch 30. 11. 2018 – 2. 12. 2018. Viac info na plagáte a v sakristii.

 • Úmysly Apoštolátu modlitby na október: Evanjelizačný– Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti. Úmysel KBS: Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou modlitbou posvätného ruženca.

 • Výzva Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska k mesiacu november: 

  V súvislosti s blížiacou sa spomienkou na našich zosnulých mnohí z nás navštívia cintoríny, aby si uctili pamiatku najbližších a pomodlili sa za spásu ich duší. Tradičným prejavom našej úcty je aj skrášlenie hrobov kvetmi a zapálenie sviečok. Dajme však prednosť prirodzenej kráse živých či sušených kvetov a vencov, nakoľko ich plastové náhrady síce vydržia dlhšie, ale sú veľkou záťažou pre naše životné prostredie, za ktoré ako kresťania nesieme zodpovednosť... V prírode sa plastový odpad nerozkladá, škodí živočíchom i človeku, jeho spaľovaním sa do ovzdušia uvoľňujú nebezpečné jedovaté látky. Ak sa na cintoríne s plastovým odpadom predsa len stretneme, snažme sa o jeho triedený zber a recykláciu, aby sa zbytočne nemiešal s biologicky rozložiteľným odpadom. Našich zosnulých si najviac uctíme úprimnou tichou modlitbou a jednoduchou prirodzenou úpravou hrobov so zmyslom pre Bohom stvorenú krásu. (Výzva je síce z roku 2012, ale nepochybne je stále aktuálna.)

   


 •                                                                          Mgr. Dušan Seman, farár
 

Pondelok 22. 10. ľub. spomienka

Sv. Jána Pavla II., pápeža

06:30- +Štefan

Utorok 23. 10. za účasti detí

29. týždňa v Cezročnom období

13:30- za účastníkov pohrebu

p. Albína Faláta

Streda 24. 10. spomienka

29. týždňa v Cezročnom období

06:30- +Ján Žúbor, Stred 293

Štvrtok 25. 10. sviatok 

Výr. posv. Katedrály sv. Martina

13:30- s ružencom: 

za ružencové spoločenstvá našej farnosti

Piatok 26. 10.                     

29. týždňa v Cezročnom období

17:15- +Terézia, Ondrej a Ľudovít Zaťko,

Petrová

Sobota 27. 10.                 Rôsadz

29. týždňa v Cezročnom období

11:00- na poďakovanie za 45 r. manželstva

Júlie a Jána Janoťákových

NEDEĽA 28. 10. ZMENA ČASU -1h.

20. v Cezročnom období

08:45- za veriacich farnosti

11:00- +Terézia Kudláčová, Pl. 20, 1. výročie

 

Vytvorené službou Webnode