farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY - 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (27. 11. 2022)

 

 • V prvú adventnú nedeľu (27. novembra 2022) je pri svätých omšiach zbierka na charitu. Vopred ďakujeme za všetky vaše milodary.

 • V nedeľu 27. novembra po druhej svätej omši (teda o 12:00 hod.) vás pozývame k modlitbe požehnania obecného adventného venca na námestí pred Večierkou.

 • Vyslovujem poďakovanie farníkom, ktorí sa včera zúčastnili slávnosti prvých rehoľných sľubov Mareka Maceka na Starých Horách i všetkým, ktorí toto podujatie podporili rôznymi službami a prípravami, osobnou účasťou či modlitbou.

 • Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom v mesiaci: v pondelok ráno po rorátoch, v utorok od 13:30 do 14:30, v stredu od 16:00 do 17:00, vo štvrtok pred svätou omšou od 12:30 a v piatok od 16:00 hod.

 • V adventné nedele vás pozývame vždy o 15:00 hod. do farského kostola na spoločnú modlitbu večerných chvál.

 • V adventnom čase budeme sláviť roráty za účasti detí, vždy v pondelok, utorok a stredu ráno o 06:30 hod. Môžeme si priniesť lampáše ako symbol Božieho svetla, ktoré v Kristovi prichádza na svet. S deťmi sa stretneme pred svätou omšou pri sakristii a roráty budeme začínať spoločným vstupom do chrámu a spevom Mariánskej antifóny.

 • Po rorátoch v stredu pozývame deti ešte pred odchodom do školy na faru do pastoračnej miestnosti na spoločné raňajky.

 • Domácu liturgiu na advent nájdete na tomto odkaze.

 • O upratovanie chrámu prosíme rodiny z časti Petrová a Demkovská.

 • Úmysly Apoštolátu modlitby na december: Všeobecný – Aby neziskové dobrovoľnícke organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov nadšených pre spoločné dobro a neúnavných v hľadaní nových možností spolupráce na medzinárodnej úrovni. Úmysel KBS – Aby narodenie Spasiteľa prinieslo svetlo do našich rodín a spoločnosti.

 • Vo štvrtok pred popoludňajšou svätou omšou máme možnosť súkromnej adorácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

 • 10. svetové stretnutie rodín... A čo ďalej?  TU

 • Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu v dňoch 2.12. - 4.12.2022. Viac informácii: TU
 • Odkaz na časopis Kapitula TU
 • Snúbenci sa môžu opäť prihlasovať na víkendové kurzy prípravy na manželstvo na TOMTO ODKAZE
 • Denné liturgické čítania k osobnej meditácii

 • V prípade potreby využiť služby kancelárie farského úradu alebo dohodnúť si pastoračnú službu najskôr kontaktujte kňaza telefonicky.

 • V čase pandémie máme možnosť získať odpustky. Informácia TU
 • Modlitba pápeža Františka: Ó, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých. Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere. Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby sa – podobne, ako v Káne Galilejskej – mohla vrátiť radosť a jas po týchto chvíľach skúšky. Pomôž nám, Matka Božej lásky, žiť podľa Božej vôle a robiť to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenie a prevzal naše bolesti, aby nás cez kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen. Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.
 
Pondelok 28. 11. RORÁTY
po 1. adventnej nedeli
06:30- za účastníkov pohrebu Emílie Čupajovej
Utorok 29. 11. RORÁTY
po 1. adventnej nedeli
06:30-+Ján, Petrová 9
Streda 30. 11. RORÁTY 
sviatok sv. Ondreja, apoštola
06:30- +Jozef, Stred 221
Štvrtok 01. 12. 
po 1. adventnej nedeli
13:30- +Zuzana, Adam, Ondrej a Vladimír, Demkovská
Piatok 02. 12. 
prvý piatok v mesiaci
06:30- +Jozef, Oľga, Ingrid a zosnulí z rodiny
17:15- na úmysly rodín, putovných svätyniek
Sobota 03. 12. spomienka
Sv. Františka Xaverského, kňaza
08:00- +Ľudovít Zaťko, Končitá 41, 1. výročie
2. ADVENTNÁ NEDEĽA
                    (04. 12. 2022)
08:45- +Ondrej, Mária a Marián, Končitá 45
11:00- za veriacich farnosti

 

 

 

Vytvorené službou Webnode