farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY NA 18. 02. 2018 

 
 • Dnes je jarná zbierka na charitu, vypočujme si krátke posolstvo pracovníkov a klientov Spišskej katolíckej charity: Naša vďaka patrí všetkým vám, ktorí každoročne podporujete charitatívne diela v našej diecéze. Aj tohto roku sa obraciame s prosbou o vašu podporu a zároveň ďakujeme za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 106 949,95 €. Jarnú zbierku chceme použiť na skvalitnenie života vo všetkých našich zariadeniach Oravy, Liptova a Spiša.
 • V tomto týždni svätá omša za účasti detí nebude, nakoľko žiaci majú prázdniny.
 • V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ktorých obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Svätú omšu s formulárom Za dar lásky budeme v našej farnosti sláviť v stredu.
 • Na budúcu nedeľu (25. 02. 2018) prosím o stretnutie rodičov detí, ktoré v tomto roku prvý krát príjmu Sviatosť Eucharistie. Stretnutie sa uskutoční hneď po skončení druhej svätej omše v kostole a je nutná účasť jedného rodiča z každej rodiny.
 • Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Pamätajme na tento úmysel pri modlitbách, svätých omšiach a pobožnostiach.
 • Vo výveske pred kostolom si všimnime pozvánku k zapojeniu sa do 12. ročníka pôstnej aktivity Podeľme sa! a tiež pozvánku na Pôstne kázne do Dolného Kubína, ktoré bude viesť vsdp. Juraj Spuchľák, riaditeľ rádia Lumen.
 • V pôste sa modlievame pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok o 17:15, potom nasleduje sv. omša a v nedeľu popoludní o 15:00 hod. Spoločenstvá, ktoré by chceli viesť jednotlivé krížovné cesty, môžu sa ešte nahlásiť v sakristii.
 • Párom snúbencov, ktoré absolvujú prípravu na manželstvo v Zázrivej oznamujem, že ďalšie predmanželské náuky budú v sobotu 3. marca 2018 so začiatkom o 09:00 hod. na fare v pastoračnej miestnosti.
 • O upratovanie chrámu v tomto týždni prosím veriacich z Havranej.
 • Úmysly Apoštolátu modlitby na február: Všeobecný – Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou. Úmysel KBS: Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty.
 • Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak možnosť prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách alebo spoločenstvách môžeme spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžeme premeniť na náš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno v našich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 250 tisíc Eur, vďaka ktorým môžeme postaviť novú budovu škôlky a  odborné učebne, kde ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček - hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako poďakovanie podporovateľom. Pôstne krabičky sú k dispozícii v kostole vzadu za lavicami, na stolíku s tlačivami. Viac informácií nájdete na plagáte a webovej stránke Charity (www.charita.sk).
 
                                                                        Mgr. Dušan Seman, farár
 

Pondelok 19. 02. 

po 1. pôstnej nedeli

06:30- za zdravie a Božiu pomoc

pre p. Teréziu Zaťkovvú, Petrová 14

Utorok 20. 02.        ZMENA

po 1. pôstnej nedeli

13:30- pohreb: +Oľga Hlbočanová, 

Dolina 14

Streda 21. 02. Za dar lásky

po 1. pôstnej nedeli

06:30- +Ján, Stanislav, František a Mária,

Dolina 121

Štvrtok 22. 02. sviatok

Katedra sv. Petra, apoštola

13:30- za Božie požehnanie a zdravie

pre rodinu Jellúšovú, Stred 123

Piatok 23. 02. 

po 1. pôstnej nedeli

17:15- KRÍŽOVÁ CESTA, po nej sv. omša:

za Božie požehnanie pre deti, Dolina 14

Sobota 24. 02. 

po 1. pôstnej nedeli

08:00- +Ľudovít Zaťko, Stred 165

NEDEĽA 25. 02. 

Druhá pôstna nedeľa

08:45- za veriacich farnosti

11:00- na úmysel ordinára

 
po Štvrtej pôstnej nedeli

Vytvorené službou Webnode