farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY NA 18. 03. 2018 

 • V nedeľu 18. marca 2018 sa pri sv. omšiach koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pán Boh zaplať za všetky príspevky.
 • Obec Zázrivá nás srdečne pozýva na Veľkonočnú tvorivú dielňu a jarmok 18. marca 2018 o 12.00 hod. do Kultúrneho domu.
 • V nedeľu 18. marca 2018 popoludní o 15:00 hod. je v kostole pobožnosť krížovej cesty.
 • Čas slávenia svätých omší v tomto týždni bude prispôsobený skutočnosti, že sa už vysluhuje sviatosť zmierenia v jednotlivých farnostiach dekanátu.
 • Chorých a imobilných starých veriacich, ktorí chcú pred Veľkou nocou prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu, je možné nahlásiť v sakristii kostola ešte do najbližšieho piatku. Nahlásených navštívim v pondelok o týždeň - 26. marca 2018.
 • Predveľkonočná svätá spoveď v našej farnosti bude vyslúžená v piatok 23. marca 2018 v čase 10:30 – 12:00 hod. a 13:30 – 15:00 hod. K dispozícii nám budú viacerí kňazi. Dobre sa na prijatie tejto sviatosti pripravme, aby sme potom v Božej milosti mohli s radosťou a pokojom v srdci sláviť tajomstvá Veľkej noci.
 • V piatok (23. marca) bude pobožnosť krížovej cesty o 18:00 hod., teda po večernej sv. omši. Pripravili si ju pre nás mladí zo spoločenstva Slovom k Bohu.  
 • Najbližšiu nedeľu slávime ako Nedeľu utrpenia Pána, pri sv. omšiach bude požehnanie ratolestí a odznejú pašie. Je to zároveň 33. medzinárodný deň mládeže.
 • V noci zo soboty na nedeľu 25. marca 2018 sa mení čas na SELČ – hodinky posúvame o 1 hodinu dopredu.
 • Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií na stránke www.25marec.sk.
 • Na Veľký piatok plánujeme spoločnú pobožnosť krížovej cesty, pri ktorej už tradične prosím o službu predmodlievania zástupcov nasledovných organizácií a skupín našej farnosti: miništranti, Farská pastoračná rada, Hospodárska rada farnosti, Schoenstattské hnutie, ružencové spoločenstvá, dobrovoľný hasičský zbor, poľovné združenie, urbár - pozemkové spoločenstvo, výrobcovia korbáčikov, zamestnanci domu Charitas SPM, Jednota dôchodcov, rodiny prvoprijímajúcich detí, FS Kýčera a lektori. Zástupcovia spomenutých spoločenstiev si môžu už dnes alebo v priebehu nastávajúcich dní vyzdvihnúť texty svojich zastavení v sakristii kostola.
 • O službu pri upratovaní chrámu v tomto týždni prosím veriacich z časti Ústredie, č. d. od 61 do 120.
 • Úmysly Apoštolátu modlitby na marec: Všeobecný – Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie a duchovného rozlišovania pre jednotlivcov i pre spoločenstvá. Úmysel KBS: Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali.                                                                                                                                                Mgr. Dušan Seman, farár
 

Pondelok 19. 03. slávnosť

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

17:15- za zosnulých z rodiny Papalovej

Utorok 20. 03.  

po 5. pôstnej nedeli

06:30- + p. Katarína Košarišťanová,

1. výročie, Biela 74

Streda 21. 03.              

po 5. pôstnej nedeli

06:30- za účastníkov pohrebov

p. Jozefa Mäsiara a Augustína Smolku

Štvrtok 22. 03. 

po 5. pôstnej nedeli

06:30- za zosnulých z rodiny Macekovej

Piatok 23. 03. 10:30 - sv. zmierenia

po 5. pôstnej nedeli 

17:15- +Adam, Vladimír, Zuzana, Ondrej

a Ján, Demkovská 29, 18:00 krížová cesta

Sobota 24. 03. 

po 5. pôstnej nedeli

08:00- za Božiu pomoc pre rodiny Teličákovú,

Jellušovú, Fedorovú a Svrčkovú

NEDEĽA 25. 03.       ČAS +1 hod.!

Nedeľa utrpenia Pána - "Kvetná"

08:45- za veriacich farnosti

11:00- +Milan Záň, 1. výročie, Stred 242

 

 

 

po Štvrtej pôstnej nedeli

Vytvorené službou Webnode