farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY NA 17. 06. 2018 

 • V utorok popoludní vás pozývame na svätú omšu za účasti detí, celebrovať ju bude novokňaz z Istebného vdp. Martin Kováč; pri tejto príležitosti nám udelí i vzácne novokňazské požehnanie. Vo vďačnosti za dar kňazstva podporme a sprevádzajme novokňaza svojimi modlitbami.

 • V piatok po večernej svätej omši je ďalšie stretnutie Farskej pastoračnej rady a dobrovoľníkov z radov mládeže.

 • Na budúcu nedeľu, 24. 06. 2018, bude pri svätých omšiach Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

 • O upratovanie chrámu prosím v tomto týždni veriacich z Ráztok, č. d. 1 - 30.

 • V dňoch od 9. 7. – 14. 7. 2018 sa v Oravskom centre mládeže v Ústi na Orave bude konať tábor „Originál“. Je určený pre mladých od 13 do 17 rokov a je zameraný na spoznávanie vlastnej identity a povolania k láske vo svetle teológie tela sv. Jána Pavla II. Bližšie informácie je možné nájsť na internetovej stránke: https://aapo.sk/programy/original

 • „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.

 • Pozývame vás na tradičnú Levočskú púť 07. 07. - 08. 07. 2018, program je vo farskej výveske. 

 • Misia SPEC v Londýne hľadá laických dobrovoľníkov na rok od augusta do júla na misijnú prácu s mládežou, informácie sú na plagátikoch vo výveske.

 • Úmysly Apoštolátu modlitby na jún: Všeobecný – Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach. Úmysel KBS: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností. 

 • Farnosť Zázrivá plánuje rekonštrukciu vonkajšej fasády Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej. Oznamujeme, že na tento účel budú bývať pri boholužbách nedieľ po prvom piatku v mesiaci DOBROVOĽNÉ FINANČNÉ ZBIERKY NA OPRAVU CHRÁMU. 
   
  Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomôžu zrealizovať tento zámer - na česť a slávu Božiu. 
   

 

Pondelok 18. 06. 

11. týždňa v Cezročnom období

19:00- za zosnulých z rod. Zubajovej

Stred 264

Utorok 19. 06. za účasti detí

11. týždňa v Cezročnom období

13:30- za novokňazov našej diecézy

Streda 20. 06. 

11. týždňa v Cezročnom období

06:30- +Jozef, Ondrej? Terézia a Silvia

Matúšoví, Plešivá 57

Štvrtok 21. 06. spomienka

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

13:30- za dary Ducha Sv. a dobrú prípravu

na večné sľuby pre sr. Zdenku

Piatok 22. 06. 

11. týždňa v Cezročnom období

19:00- na poďak. za 50 r. manželstva

Františka a Viktórie, Pl. 10       20:00- FPR

Sobota 23. 06. 

11. týždňa v Cezročnom období

16:00- sobáš: Dávid a Erika

NEDEĽA 24. 06. slávnosť

Narodenie sv. Ján Krstiteľa

08:45- za veriacich farnosti

11:00- +Ján Petera, Stred 131

 

Vytvorené službou Webnode