farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

 

FARSKÉ OZNAMY na nedeľu 20. 01. 2019 
 • Ďakujem dobrovoľníkom, chlapom, ktorí sa včera zúčastnili brigády - zhadzovania snehu zo strechy farskej budovy. 

 • Do 25. januára máme ešte Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.

 • Srdečne vás pozývame v sobotu 26. januára 2019 o 12:00 hod. na hokejový charitatívny turnaj kňazov Spišskej, Košickej, Banskobystrickej diecézy a rehoľníkov, ktorý sa uskutoční na Zimnom štadióne v Ružomberku. Vstupné na turnaj je dobrovoľné a výťažok bude venovaný novootvorenému krízovému centru pomoci Dorka v Ružomberku. Svojou prítomnosťou a autogramiádou podporí charitatívnu akciu brankár Ján Laco, ktorý venoval do tomboly svoj dres. Príďte povzbudiť svojich kňazov. Pre tých, ktorí sa nemôžu podujatia zúčastniť, bude celý turnaj prenášaný online prostredníctvom TV LUX.

 • Pozývame vás tiež na Januárový výstup mladých na Téryho chatu v sobotu 26. 01. 2019, ktorý organizuje Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Prihlásiť sa je možné do stredy 23. januára cez formulár na www.komisia.sk

 • Už po desiaty krát sa posledná januárová nedeľa (27. januára 2019) slávi a pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. Pri liturgii budúcej nedele si vypočujeme list rektora KU. Vo výveske pred kostolom je k nahliadnutiu plagát oznamujúci Deň otvorených dverí, ktorý sa na KU koná v utorok 5. februára 2019.

 • Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka v spolupráci s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze pozýva zvlášť mladých na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční sobotu 18. mája 2019 v Aréne Poprad. 

 • O upratovanie chrámu prosím rodiny z Ústredia č. d. 121 – 180.

 • Snúbencom dávam do pozornosti plagátik s pozvánkou na víkendový program prípravy na manželstvo Ohne snúbencov, ktorý prebehne v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi 08. - 10. 03. 2019

 • Ak niekto v sebe cíti kňazské povolanie, môže sa ohlásiť na farskom úrade; prihlášky do diecézneho seminára treba podať do 28. 02. 2019.

 • Úmysly Apoštolátu modlitby na január: Evanjelizačný – Za mladých, najmä z krajín Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu Panny Márie odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali svetu evanjeliovú radosť. Úmysel KBS – Aby svetové stretnutie mládeže v Paname bolo pre mladých povzbudením úprimne nasledovať svätých a blahoslavených.


 •                                                                          Mgr. Dušan Seman, farár

Pondelok 21. 01. spomienka

Sv. Agnesy, panny a mučenice

17:15- +Ján Mäsiar, Anna a Jozef,

Plešivá 11

Utorok 22. 01.   za účasti detí

2. týždňa v Cezročnom období

13:30- +Marek a Oľga, Stred 248

Streda 23. 01.          

2. týždňa v Cezročnom období

06:30- +Milan Mäsiar (1. výročie)

a za zosnulých z rodiny, Stred 66

Štvrtok 24. 01. spomienka

Sv. Františka Saleského, b. a uč. C.

13:30- +Juraj, Mária a Žofia Jellúšoví,

Dolina

Piatok 25. 01. sviatok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

17:15- +Juraj a Zuzana Žúbor, Stred 26

Sobota 26. 01. spomienka

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

08:00- +Ján Pikla a Jozef Žúbor, Petr. 9
 

NEDEĽA 27. 01. 

Tretia v Cezročnom období

08:45- za veriacich farnosti

11:00- na poď. 90r. Márie Žúbor, Stred 350

 

Vytvorené službou Webnode