farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

Milodary pre farnosť

Okrem osobného odovzdania milodaru v kostole do zvončeka môžete svoj príspevok pre farnosť darovať aj vkladom / prevodom na účet farnosti Zázrivá - IBAN SK16 0900 0000 0000 5418 6728 s poznámkou "Milodar pre farnosť". Pán Boh zaplať za vaše obety pre dobro nášho spoločenstva.
 
Milodar je možné v aplikáciách mobilného internetového bankovníctva previesť na účet farnosti zadaním sumy po načítaní QR kódu
 
 
pay by square: milodar QR

Vytvorené službou Webnode