farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

Prikázané sviatky

 

Podľa Direktória pre omše (podľa Všeobecného kalendára Rímskej cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku) sú prikázanými sviatkami na Slovensku každá nedeľa a nasledovné dni:

 

1. 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

6. 1. Zjavenie Pána

Nanebovstúpenia Pána (štvrtok po 6. Veľkonočnej nedeli)

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice)

29. 6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov

15. 08. Nanebovzatie Panny Márie (v Zázrivej odpustová slávnosť)

01. 11. Všetkých svätých

08. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie

25. 12. Narodenie Pána

 

Kódex kánonického práva v príslušných kánonoch o sviatkoch hovorí:

Kán. 1246 - § 1. Nedeľu, v ktorej sa slávi veľkonočné tajomstvo, podľa apoštolskej tradície treba zachovávať v celej Cirkvi ako prvopočiatočný prikázaný sviatok...

Kán. 1247 - V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.

Kán. 1248 - § 1. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa...

 

Vytvorené službou Webnode