farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

LEKTORI - LITURGICKÉ ČITANIA

 

Rozpis služieb

 

Júl 2019


1.7. pondelok Ladislav Teličák  
2.7. utorok Henrieta Gaššová  
3.7. streda Viera Karcolová  
4.7. štvrtok Marianna Kokošková  
5.7. piatok Monika Žúborová Jana Pazderová
    Alenka Zubajová Daniela Majdišová
6.7. sobota František Žúbor  
7.7. nedeľa Viera Karcolová Peter Otruba
    Stano Žúbor Katarína Trnovcová
8.7. pondelok Ladislav Teličák  
9.7. utorok Henrieta Gaššová  
10.7. streda Viera Karcolová  
11.7. štvrtok Peter Otruba  
12.7. piatok Daniela Majdišová  
13.7. sobota Katarína Trnovcová  
14.7. nedeľa František Žúbor Jana Pazderová
    Alenka Zubajová Stano Žúbor
15.7. pondelok Ladislav Teličák  
16.7. utorok Mária Buláková  
17.7. streda Viera Karcolová  
18.7. štvrtok Henrieta Gaššová  
19.7. piatok Marianna Kokošková  
20.7. sobota Alenka Zubajová  
21.7. nedeľa Peter Otruba Jana Pazderová
    Stano Žúbor Katarína Trnovcová
22.7. pondelok Ladislav Teličák  
23.7. utorok Henrieta Gaššová  
24.7. streda Viera Karcolová  
25.7. štvrtok Mária Buláková  
26.7. piatok Daniela Majdišová  
27.7. sobota Marianna Kokošková  
28.7. nedeľa Monika Žúborová Jana Pazderová
    Alenka Zubajová Stano Žúbor
29.7. pondelok Ladislav Teličák  
29.6. utorok Mária Buláková  
30.6. streda Viera Karcolová  
31.6. štvrtok Peter Otruba  

 

Kontakt

správca farnosti

seman.dusan@gmail.com

Vyhľadávanie

Zoznam lektorov

 • Bc. Barienčíková Monika
 • Buláková Mária
 • Faglicová Eva 
 • Gaššová Henrieta
 • Karcolová Viera
 • Kokošková Marianna
 • Mgr. Majdišová Daniela
 • MUDr. Mešťaníková Andrea
 • Pazderová Jana
 • Mgr. Trnovcová Katarína
 • Zubajová Alena
 • Ing. Žúbor František
 • Žúbor Stanislav

Liturgické čitania

Vytvorené službou Webnode